TÜRSi kohta

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi visioon on, et Eesti proviisorid on tunnustatud tervishoiutöötajad Eesti tervishoiusüsteemis.
Meie seltsi missioon on liita proviisoritudengid ühtseks kogukonnaks, laiendada tudengite
silmaringi ning suurendada ühiskonna ravimiteadlikkust.

 

 

TÜRS ehk Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts on 6. detsembril 1990.a. asutatud mittetulunduslik ühing. Seltsi võivad kuuluda farmaatsiaüliõpilased, Tartu Ülikoolis töötavad farmaatsiaõppejõud ja seltsi ees erilisi teeneid omavad füüsilised ja juriidilised isikud, kes aitavad kaasa seltsi eesmärkide teostamisele. TÜRS loodi eesmärgiga liita farmaatsiaüliõpilasi ja rohuteadlasi ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja edendada oma liikmeskonna teadlikkust ja huvi oma eriala vastu, laiendada tudengite silmaringi ja parandada õppimisvõimalusi väliskontaktide loomise kaudu.

 

Vahvad proviisoritudengid TÜRS-ist korraldavad erinevaid üritusi, tõstavad ühiskonnas teadlikkust farmaatsiast ja muust olulisest ning panustavad proviisoriõppe arengule ja jätkusuutlikkusele! Samuti korraldame ja lähme kaasa erinevate tervisekampaaniatega! Üheskoos oleme käinud rääkimas koolides antibiootikumidest, vaktsineerimisest ja uurinud õpilastega kofeiini sisaldust teedes. Lisaks korraldame igal sügisel proviisoritele suunatud Sügisseminari, mille käigus õpitakse palju juurde. Eelnevad teemad on olnud näiteks hügieen
ja haavaravi.

 

Tarkus ja sotsiaalsed üritused käivad käsikäes. TÜRS-ile ei ole oluline üksnes teadus, vaid ka ühtekuuluvus ja toredalt veedetud aeg! Ühiselt saab söödud ja valmistatud pannkooke pannkoogiõhtul, pandud ilusad riided selga ja oldud uhked TÜRSi sünnipäeval/jõulupeol, suurtes naerukrampides erinevatel spordivõistlustel üksteise vahel mõõtu võetud või kohtutud teiste riikide proviisoritudengitega ja nendega tutvust tehtud ja lõbusalt aega veedetud. Need moodustavad üksnes väikse osa kõikidest sotsiaalsetest üritustest, nii et TÜRS muudab nii mõnegi tudengi elu igati huvitavamaks!

 

 

Kuulume OLE ROHKEM programmi, mille eesmärgiks on Tartusse aktiivse tudengkonna loomine.