Tutvustus

European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) asutati aastal 1978 eesmärgiga ühendada Euroopa farmaatsiaüliõpilasi. EPSA missioon on tuua kokku farmaatsia, teadmised ning farmaatsiatudengid, sealjuures edendada ka üliõpilaste personaalset arengut.

TÜRS pälvis EPSA kandidaatliikme staatuse 17. aprillil 2017. Aasta hiljem, 24. aprillil 2018 valiti meid EPSA täisliikmeks, millega kaasneb hääletusõigus üldkogus.

 

EPSA projektid on jaotatud 6 kategooriasse:

 

Mobiilsusprojektid (Mobility Projects)

Individual Mobility Project (IMP) ehk praktikaränne ja Twinnet ehk üliõpilasvahetus on loodud andmaks tudengitele kogemusi üle Euroopa.

 

Koolitusprojektid (Training Projects)

EPSA koolitab enda tudengite seast treenereid, kes on võimelised kaastudengitele jagama teadmisi pehmete oskuste omandamisel. Ka meid külastasid 2018. aasta esimeses pooles kaks EPSA treenerit, kes viisid läbi kaks töötuba konfliktide juhtimise ning emotsionaalne intelligentsuse teemadel.

 

 

 

Teadusprojektid (Science Projects)

EPSA korraldab igal konverentsil ekskursiooni erinevatesse farmaatsiaettevõtetesse (Krka, MSD, Zentiva jms). EPSA-l on ka oma teadusblogi (https://epsa-online.org/scienceblog/) ning kord kuus ilmuv väljaanne Science! Monthly (http://www.epsa-online.org/epsa-science-monthly/).

 

Tervishoiukampaaniad (Public Health Campaigns)

EPSA pakub oma liikmetele kampaaniakomplekti, mille abil saavad liikmesorganisatsioonid edukamalt tervishoiukampaaniatega algust teha. 2017/2018 õppeaastal korraldasime kolm tervishoiukampaaniat: Antibiootikumide nädal, Tervislike Eluviiside

Vaktsineerimise teadlikkuse kampaania. Loeng Tallinna 21. koolis.

Päev ning Vaktsineerimiskampaania. Antibiootikumidenädala ja Vaktsineerimiskampaania raames külastasime erinevaid koole üle Eesti, et tutvustada õpilastele algtõdesid antibiootikumide ning vaktsineerimise kohta. Mõlemad kampaaniad olid üllatavalt edukad ning loodame neid korraldada ka edaspidi.

 

Professionaalsed tegevused (Professional Affairs)

EPSA korraldab nii karjäärinädalat kui ka mentorlusprojekti, mis aitavad tudengitel leida endale sobivaima suuna farmaatsiamaastikul. Edukaks on kujunenud e-seminar Chat With Professionals, kus tudengitel on võimalus esitada erinevaid küsimusi teatud ameti esindajale.

 

Hariduslikud tegevused (Educational Affairs).

Iga kuu on võimalus osa võtta EPSA poolt korraldatud Webinar’ist, mille teemadeks on olnud näiteks ravimiohutuse järelvalve, regulatsioonivaldkond ja humanitaarabi. EPSA on arendamas ka elukestva õppe platvormi, mis tagaks tudengitele võimaluse veelgi personaalsemaks arenguks. Viimaseks suureks projektiks oli 2018. aasta esimeses pooles läbi viidud Methodology Booklet Survey, mille eesmärgiks on leida ebaühtlused Euroopa ülikoolide farmaatsiaõpete kvaliteedis ning analüüsi tulemustega teha muutusi kvaliteetsema ja ühtlasema õppe poole kogu Euroopas.