IPSF

IPSF ehk International Pharmaceutical Students' Federation - asutati 1949. aastal väikese rühma farmaatsiaüliõpilaste poolt. Praegu kuulub sinna üle 300 000 liikme 48 erinevalt maalt. Tegemist on farmaatsiaüliõpilasi ja ka juba töötavaid proviisoreid ühendava rahvusvahelise organisatsiooniga. IPSFi rajamisel oli põhitoetajaks FIP (Internationl Pharmacetical Federation) ja siiamaani on säilinud  tihe kontakt nende kahe  organisatsiooni vahel. IPSF on seadnud endale eesmärgiks kaitsta farmaatsiaüliõpilaste huve ja soodustada erinevate riikide farmaatsia-alaste üliõpilasseltside koostööd. (“Our objective is to study and promote the interests of pharmaceutical students and to encourage international co-operation among them.") Nimelt on IPSF pühendunud just farmaatsiaüliõpilaste toetamisele, sest just nemad on oma teadmiste ja oskustega võimelised andma arvestatava panuse farmaatsia-alase hariduse, proviisorikutse arendamisse ja tervikuna ka ühiskonna heaolu edendamisse. TÜRS võeti  IPSFi täisliikmeks 2002. aasta suvel  Budapestis toimunud kongressil, millest võttis osa meie kaheliikmeline delegatsioon.

Oma eesmärkide saavutamiseks kasutab IPSF järgmisi vahendeid:

Iga-aastane kongress (tavaliselt augustis), kuhu sõidab kokku umbes 200 farmaatsiaüliõpilast kogu maailmast, et osaleda teaduslikul sümpoosionitel, erinevatel seminaridel, teha kokkuvõtteid möödunud aasta tegemistest ja seada eesmärgid tulevikuks.

Erineva suunitlusega projektid, millest olulisemad on:

  • TÜRSi liikmete seas populaarne üliõpilasvahetusprogramm (Student Exchange Program, SEP), mis annab  IPSF liikmetele võimaluse praktiseerida oma farmaatsia-alaseid teadmisi ja oskusi  välisriigis 1-3 kuu jooksul.
  • AIDS Awareness Campaign -  IPSF usub, et just farmaatsiaüliõpilaste kaudu on võimalik propageerida  tervislikke eluviise noorte hulgas. Olles osa tervishoiusüsteemist, on just meie kohus aidata kaasa AIDSi leviku piiramisele.
  • Neema Village - Farmaatsiaüliõpilased üle  maailma on töötanud koos, et ehitada ja pidada väikest maa-apteeki Kiromo nimelises külas Tansaanias. See projekt on suunatud jätkusuutliku arengu soodustamiseks, mille kaudu üritatakse parandada tervishoiu tagamise tingimusi arengumaades.
  • Tobacco Alert Campaign - Järgides WHO eeskuju, võttis IPSF suitsetamise üheks oma põhiliseks mureks. Projekti missiooniks on aidata suitsetamisepideemia levikut tõkestada.
  • Arengufond (Development Fund) - Arengufond loodi selleks, et aidata üliõpilasi, kel majanduslikel põhjustel polnud võimalik osa võtta IPSF üritustest. Loodud fondi kaudu loodab IPSF anda igale farmaatsiaüliõpilasele võrdväärse võimaluse  osaleda  IPSF tegemistes.

Väljaanded - IPSFi News Bulletin ilmub 3 korda aastas ja sisaldab endas teadaandeid IPSFi juhatuselt kui ka artikleid farmaatsiaüliõpilastest ja -üritustest kõikjal maailmas. Teaduslikuma kallakuga lisaväljaannet Phuture antakse välja samuti vähemalt korra aastas.

Kui soovid IPSFist rohkem teada saada,  vaata nende veebilehte  aadressil: www.ipsf.org (IPSFi ametlik kodulehekülg).