Sügisseminar 2018

TÜRSi Sügisseminar

TÜRSi ehk Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi üheks traditsiooniliseks ürituseks on kujunenud Sügisseminar, mis on iga-aastane seminar tudengitele, proviisoritele, farmatseutidele ja teistele eriala inimestele. Seminari raames saavad töötavad 

proviisorid ja farmatseudid 6 täiendkoolituspunkti.
Seminari eesmärgiks on pakkuda erialast täiendkoolitust, esinejateks on arstid, apteekrid ja teised farmaatsia valdkonnaga kokkupuutuvad spetsialistid. Samuti on seminar hea võimalus meeldivas õhkkonnas kolleegide ja koolikaaslastega kohtumiseks.

Sügisseminar toimus sel aastal 17. novembril ning  teemaks oli “Geneetika apteegis – tulevik või reaalsus”. Sel korral aitasid meil Sügisseminari korraldada EAFS ja EFS.
Geneetika on tänapäeval väga oluline valdkond ning seda just meditsiinis. Kõige rohkem pälvib see tähelepanu just haiguste ennetamises, mõistmises ja ravis. Loengud käsitlesid personaalmeditsiini, farmakogeneetikat, geneetilisi teste ning geeniteraapiat. Selle aasta sügisseminaril toimusid ka töötoad, mille teemadeks olid juhtimine/suhtlemine ja ergonoomika.

Esinejateks olid Geneetilised testid – PhD Maris Laan, Geeniteraapia – PhD Riin Tamm, Personaalmeditsiin ja farmakogenoomika – PhD Lili Milani. Töötubasid viisid läbi MSc Monika Schmidt (täpsem teema: “Isiksus ja tööalased rollid”) ja MSc Veronika Krassavina (juhtimine ja suhtlus) ning ergonoomika töötube viisid läbi Triinu Sirge ja Kadri Medijainen.

Selleaastane Sügisseminar läks vägagi edukalt – registreerunuid oli 111! Ka kohalolijatelt kogutud tagasiside oli enamasti positiivne – kuulajatele meeldisid teemad (nii loengute kui ka töötubade omad), samuti meeldis neile teema uudsus ja põnevus. Kahju oli paljudel sellest, et longud kauem ei kestnud! Eks siit õppetund meile – kui teema on niivõrd huvitav, siis tuleb teha pikemad loengud!

Aga selleks, et ka korraldusprotsessist veidi paremini aru saada, küsisin paarilt korraldajalt nendepoolset kommentaari!
Kelli (stud pharm III), TÜRSi-poolne peakorraldaja: „Sügisseminar 2018 korraldamine oli väljakutsuv ja ühtlasi põnev protsess. Väljakutsuv, sest sellises formaadis pole seda varem korraldatud ning sobivate töötubade ja toimiva korraldusliku läbiviimise leidmine nõudis küllaldaselt pühendumist, ideid ja läbimõtlemist. Meie korraldustiim panustas kuhjaga aega ja energiat, et jõuda parimate teemade, esinejate ja lahendusteni. Samas oli suur põnevus näha, kuidas kõik välja kukub ja kuidas osalejatele seminar meeldib. Meie soov oli korraldada seminar, mis kaasaks osalejaid rohkem kui tavapärased loengud ning tundus, et saime sellega hakkama. Seda kinnitab ka tagasiside, mis oli valdavalt positiivne. Kindlasti võtame arvesse saadud soovitusi ja ideid ning soovime pakkuda vähemalt sama mitmekesist ja harivat seminari ka järgnevatel aastatel!“ Kerda (stud pharm IV), korraldaja esinejate otsimiseks mõeldud grupist: „Otsisin esinejaid töötubadesse. 

Alustamine oligi kõige raskem, aga kui oli juba piisavalt ideid, kuhu ja kellele kirjutada, siis läks juba kergemalt. Küsisin inimestelt, kellele kirjutasin, ka soovitusi, kelle poole järgmisena pöörduda, kui nad ise tulla ei peaks saama. See aitas päris palju, sest tihti soovitati inimest, kes oli nõus tulema. Seda tehes on palju kannatust vaja ja negatiivsetest vastustest ei tohi end häirida lasta. Tagantjärgi võin küll öelda, et see ei olnud midagi nii keerulist, kui alguses tundus.“

Aga kuna kogu korraldusprotsessi jälgitakse alati karmi pilguga, siis küsisin ka TÜRSi esimehelt Reelikalt, kuidas Sügisseminar sel aastal tema arvates läks.
Reelika (stud pharm III), TÜRSi esimees: „Tänavune sügisseminar “Geneetika apteegis” oli üle ootuste edukas. Tagasiside põhjal võib väita, et saadud teadmised ei ole lihtsalt silmaringi laiendamiseks, vaid on ka igapäevatöös kasutatavad. Suur au kuulub sügisseminari korraldustiimile ning oleme õnnelikud ka kasvava koostöö üle Eesti farmaatsiaorganisatsioonide vahel – aitäh Teile, EAFS ja EFS!“

Ega siin ei olegi rohkem midagi öelda, kui suur aplaus kõigile korraldajatele, suur aitäh kõigile esinejatele ning kohalolijatele ning kohtumiseni uuel aastal!

Küll aga, kuna uue kohtumiseni on veel veidi aega, siis kõigile (ka korraldajatele) natuke mõtlemisainet – mõista, mõista, mis on Sügisseminar 2019 teemaks?

Edukat mõtlemist! 😉

Marit Kobakene
TÜRSi meediajuht 2018/19