Sügisene Üldkoosolek

30. oktoobril toimus TÜRSi sügisene üldkoosolek.

Et samal päeval oli ka TÜRSi esimehe, Reelika Jõgi sünnipäev, siis tuli koosolekut muidugi alustada sünnipäevalauluga!

Et vältida rutiini sattumist ning teha midagi uut, pidasime üldkoosolekut sel korral hoopiski Chemicumis. Arutlusel oli palju asju ning muidugi ei puudunud asja juurest ka väike söök-jook, mida targa juttu kõrvale näksida.

Koosolekul võeti vastu palju otsuseid: uued PHC-, SEP- ning NIMP-koordinaatorid, põhikirja muudatused, uus revisjonikomisjon ning võtsime vastu ka eelmise õppeaasta majandusaasta aruande.

Samuti rääkisime TÜRSi brändiloomest ning üleüldiselt farmaatsiaõppest (selle praegusest olukorrast ning ka selle võimalikust tulevikust).
Uuendatud põhikiri on ka siinsamas TÜRSi kodulehel olemas!

TÜRSi üldkoosolek on kõikidele liikmetele kohustuslik. Tore on nentida, et seal käimine ei tundu pelgalt kohustusena, vaid võimalusena midagi muuta ning oma arvamus välja öelda! Otsuseid on vaja langetada – miks mitte teha seda üheskoos, võttes arvesse ka teiste mõtteid?