In memoriam, professor Peep Veski

In memoriam

Professor Peep Veski

INIMESED

10.01.1950-01.10.2014

Meie hulgast on lahkunud Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja professor Peep Veski. Armastatud õppejõu, kolleegi ja sõbra lahkumine on valus kaotus nii Eesti kui ka Euroopa farmaatsiaüldsusele.

Sündinud Kohtla-Nõmmel, lõpetanud Kohtla-Järve I Keskkooli, astus ta Tartu (Riiklikku) Ülikooli 1968.a. farmaatsiat õppima, kuid pole siiski TÜ vilistlane vaid lõpetas hoopis 1975.a. Ungaris Budapesti Semmelweisi Arstiteaduste Ülikooli proviisori kutsega. Ka järgnevad 5 aastat õppis ja töötas Peep Veski Budapestis kaitstes bioloogiateaduste kandidaadi kraadi Ungari Teaduste Akadeemias 1980. aastal. Oma biofarmaatsia alase doktoritöö kaitses Peep Veski Helsingi Ülikoolis 1994. a. Kahe aasta pärast kinnitati ta galeenilise farmaatsia erakorralise professori kohale Tartu ülikoolis ning aastal 1998 ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia korraliseks professoriks ning ühtlasi TÜ farmaatsia instituudi juhatajaks. Olles aastatel 1998-2002 ka arstiteaduskonna prodekaan, jätkas ta instituudi juhtimist käesoleva ajani, täites samal ajal nii proviisorite magistriõppe kui ka doktoriõppe programmijuhi ülesandeid.

Alates 1996 aastast oli prof. Veski aktiivne Euroopa Farmakopöa erinevates komisjonides ja töögruppides, töötas konsultandina Eesti Ravimiametis, kuulus mitmete farmaatsiaväljaannete toimetustesse ning oli valitud erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide juhatustesse. Ta oli Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi asutajaliige ning kauaaegne juht. Prof. Veski osales aktiivselt rahvusvaheliste konverentside korraldamises nii Eestis kui ka Euroopas. Rahvusvaheliselt hinnatakse eriti kõrgelt tema panust farmaatsiahariduse edendamisel ning hariduse kvaliteedi kindlustamise süsteemide väljaarendamisel. Farmaatsiahariduse edendamise eest omistati talle Madriidi Complutense Ülikooli medal (2006) ning Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustus (2010).

Kui aastatel 1975-1989 tegeles prof. Veski farmakognoosia ja fütokeemia alaste uuringutega, siis alates 1990. aastast keskendus ta biofarmaatsiale ning farmatseutilise tehnoloogia alasele teadustööle, huvitudes peamiselt füüsikalisest farmaatsiast, ravimvormide disainimisest, tahke faasi struktuuranalüüsist, nanotehnoloogiast ja raviaine vabanemise modifitseerimisest. 2003. aastal valiti prof. Veski Hispaania Kuningliku Akadeemia korrespondentliikmeks ning 2013. aastal promoveeriti Semmelweisi Ülikooli audoktoriks. P. Veskit on tunnustatud Euroopa Farmaatsiatööstuse Assotsiatsioonide Föderatsiooni auhinnaga, TÜ arstiteaduskonna ja TÜ medaliga.

Peep Veski oli sihikindel, nõudlik nii enese kui ka teiste suhtes, samas abivalmis ning südamlik, tohutu töö- ja õppimisvõimega, erudeeritud õpetaja, kes oli eeskujuks nii kolleegidele kui ka üliõpilastele. Taastunud oma raskest haigusest, jätkas ta endise entusiasmiga farmaatsiahariduse arendamist, pühendades kogu oma jõu TÜ farmaatsia instituudi arengule ja püsimajäämisele. Oma paljude tegevuste kõrval jõudis ta aastaid laulda Tartu Akadeemilises Meeskooris, olla hea abikaasa, isa oma tütardele ning vanaisa kolmele lapselapsele.

Mälestus armastatud õpetajast ja kolleegist jääb meiega!

Kolleegide nimel

Urve Paaver