BaltPharm Forum 2014 ühisavaldus kvaliteetse apteegiteenuse ja farmatseutilise hoole rakendamise kohta

Läti, Leedu ja Eesti apteekrid leiavad, et apteegiteenus peaks Balti riikides muutuma kvaliteetsemaks ja patsiendikesksemaks.

26. – 27. aprillil 2014 Rezeknes toimunud korralisel BaltPharm Forumil, kus osalesid Balti riikide apteekreid ühendavad farmaatsia erialaorganisatsioonid, lepiti apteegiteenuse kvaliteedi parandamiseks kokku järgmises:

1. Kvaliteetne apteegiteenus on patsiendikeskne ja lähtub farmatseutilise hoole teooriast ja praktikast.

2. Farmatseutiline hool ei ole üksnes ravimite väljastamine apteegist, vaid ravimite kasutamise igakülgne nõustamine, mida osutab kvalifitseeritud tervishoiutöötaja – proviisor.

3. Farmatseutiline hool on esmatasandi tervishoiu oluline osa.

4. Kvaliteetse farmatseutilise hoole teenuse osutamisel on oluline, et proviisorid teaksid patsiendi poolt kasutatavaid ravimeid ja suhtleksid teiste tervishoiutöötajatega.

5. Jaemüügiapteekide võrdlemisel on kõige tähtsam pakutava teenuse kvaliteet.

6. Farmaatsiaõppe kavandamisel tuleb tulevastele proviisoritele anda erialased teadmised, mis on vajalikud farmatseutilise hoole rakendamiseks. Selleks on vajalik tihe koostöö erinevate erialaorganisatsioonide ja farmaatsiaharidust pakkuvate õppeasutuste vahel.

Foorumil osalejad leidsid, et ühisavalduse rakendamiseks peavad riiklikud institutsioonid looma vastava õigusliku ruumi, mis võimaldab proviisoritel osaleda esmatasandi tervishoiuteenuse pakkumisel nii, et see lähtuks ennekõike patsiendi huvidest ja oleks ka majanduslikult jätkusuutlik.

Allikas: http://efs.ee/2014/baltpharm-forum-2014-uhisavaldus-kvaliteetse-apteegiteenuse-ja-farmatseutilise-hoole-rakendamise-kohta/